Uddybning af hvad kan du opnå på 4 uger

  • Du komme til af finde ud af,hvordan din underbevidsthed arbejder – hvordan den enten arbejder for dig eller imod dig.
  • Du vil få hjælp til at kunne kontrollere dine tanker i stress-situationer i kampsituationer og i dit privatliv
  • Du lærer hvordan du sætter dig op til kamp.
  • Lær at se dig selv i et positiv lys og tag udgangs punkt i dig selv, istedet for den omverden du er i.

Der vil være opgaver du skal arbejde med fra uge til uge.

De værktøjer du får adgang til her, kan du bruge og har du adgang til resten af livet.